Disputation: “En avestetiserad skol- och lärandekultur – En studie om lärprocessers estetiska dimensioner”

Fredagen den 27 mars disputerar Marie-Louise Hansson-Stenhammar på Artisten i Göteborg. Avhandlingen handlar inte om förskolan, men är säkert ändå av stort intresse för de som rör sig inom fältet yngre barn och musik/estetiska ämnen.

Studien bygger på klassrumsobservationer och intervjuer med skolbarn och lärare i årskurs 5. Vilka lärprocesser kan särskiljas som estetiska eller inte, samt hur ser sambandet ut mellan olika skolämnen och lärprocessers innehåll?

Här presenterar Marie-Louise avhandlingen i ett kort videoklipp:

https://www.youtube.com/watch?v=qvMyn_tr5Ac

Advertisements
Posted in Nya händelser | Tagged , , | Leave a comment

Tina Kullenberg disputerar 26 september

Nu närmar sig en spännande disputation i Göteborg när Tina Kullenberg ska försvara sin avhandling “Signing and Singing – Children in Teaching Dialogues”. I sin studie har hon utforskat hur barn lär ett annat barn en sång. Hur instruerar, kommunicerar och lär de varandra? Utgångspunkt för analysen är ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommunikation. Hur står musik och kreativitet i relation till användning av språket och vilken roll spelar kulturen i ett dialogiskt lärande? Avhandlingen kommer att finnas i fulltext på nätet längre fram.

Länk till evenemanget finns r.

Posted in Nya händelser | Tagged , , , , | Leave a comment

Musik i förskolan ur ett posthumanistiskt perspektiv

Här kommer information om en ny artikel som publicerats i Pedagogisk forskning i Sverige.

Kristina Holmberg & Marie-Helene Zimmerman Nilsson (2014.) Cyborger och rhizom i förskolans musikverksamhet: Posthumanistiska begrepp i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(2-3), 193-212.

Såhär kan en musikaktivitet beskrivas ur IPadens perspektiv:

“Jag känner alla blickar som riktas mot mig och det vibrerar i luften av alla önskningar som vill förvandla nuet till något annat. Hoppet står till att jag ska bidra genom att göra något av allt det som jag är mästare på. Frida vet vad jag kan. Intensiteten stiger, de ger än mer plats åt mig genom att vidga utrymmet omkring mig och ledarens händer börjar äntligen kommunicera med mig och berätta vad jag ska göra.” (s. 205)

Posted in Nya publikationer | Tagged , , , | Leave a comment

Barn, musik och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv

Ännu en annonsering av ny bok! Denna utkommer i juni på Gleerups förlag:

TOngivandesamspel

Den här boken är skriven av Cecilia Wallerstedt, Pernilla Lagerlöf och Niklas Pramling, alla verksamma vid Göteborgs universitet. Innehållet baseras på empirisk forskning ur ett sociokulturellt perspektiv och kapitlen behandlar:

  1. Skapande som redskapsberoende aktivitet
  2. Appropriering av redskap – ett sociokulturellt perspektiv på hur man lär sig musik
  3. Redskap att lyssna med – och leka med
  4. Att skapa egen musik
  5. Att skapa en meningsfull musikundervning
  6. Läraren som medskapare

Boken är både tänkt som litteratur för studenter som utbildar sig till lärare och kommer att arbeta med musik, men också för forskare som är intresserade av hur man kan tillämpa begrepp som kulturella redskap, mediering, appropriering och intersubjektivitet på forskning om lärande av estetiska innehåll.

 

Posted in Nya publikationer | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tips om konferens i höst

En tidig annonsering av en konferens arrangerad av forskarskolan Barndom, lärande och ämnesdidaktik i höst:

foba

Forskning, utbildning och lärande i mångfaldens förskola, Malmö Högskola, 2 oktober 2014.

Konferensen är avgiftsfri! Presenterar forskning om musik gör Ylva Holmberg, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling och Pernilla Lagerlöf. Det blir mycket annat intressant också, bland annat om datorplattor i förskolan, barngruppsstorlekens betydelse, trummor och ljud ur fysikaliskt perspektiv mm.

 

 

Posted in Nya händelser | Tagged , , , , | Leave a comment

Två nya böcker, tillgängliga online

 

Här kommer tips om två nya intressanta publikationer. Den första är en samling texter om konstarter och lärande från kollegiet i Göteborg. Tina Kullenbergs text “Barn som lär barn – med musikaliska och dialogiska förtecken” handlar om yngre barns lärande. Kapitlet utgör ett kortfattat försök att argumentera för sociokulturell musikpedagogisk forskning och är en försmak av hennes avhandling som kommer i höst.

BokHSM

Antologi från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, tillgänglig HÄR.

Tina Kullenberg har också gjort ett intressant inspel om hjärnforskning och dess koppling till pedagogisk forskning, det går att läsa här.

Notera att Ylva Holmbergs avhandling nu finns publicerad online.

 

 

YlvaBOK

Ylva Holmbergs avhandling, tillgänglig HÄR.

Posted in Nya publikationer | Tagged , , , | 1 Comment

Konferens och festival i Malmö

rösträttbild

Nu är det dags att anmäla sig till konferensen i Malmö med många intressanta programpunkter för oss med intresse inom förskola, barn och musik. Kommer gör bland annat forskarna Pamela Burnard, Lars H. Gustavsson, Ulf Jederlund och Anna Houmann.

Man anmäler sig här senast den 25 april.

I samband med konferensen arrangeras också en barnmusikfestival. För info se: Inbjudan_festival-1

och för mer info om konferensen se: Inbjudan_konferens_140221-10 

Hoppas vi ses där!

Posted in Nya händelser | Tagged , , , | Leave a comment